logo
logo bip
Regulamin organizacyjny

RODO

Klauzula dla pracownika - klauzula.pdf
Klauzula monitoring wizyjny  - klauzula.pdf
Klauzula dla osoby rekrutowanej - klauzula.pdf
Klauzula dla ucznia, rodzica, opiekuna prawnego - klauzula.pdf
 
 
 

Statut

Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych - statut.pdf