logo
logo bip

Posiedzenia komisji Rady Powiatu.Wykaz posiedzeń komisji w październiku/listopadzie 2014 r.

Wykaz posiedzeń komisji we wrześniu 2014 r.    

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 03.09.2014 r.

Wykaz posiedzeń komisji w czerwcu 2014 r.

Wykaz posiedzeń komisji w maju 2014 r.

Wykaz posiedzeń komisji w kwietniu 2014 r.

Wykaz posiedzeń komisji w marcu 2014 r.  

Wykaz posiedzeń komisji w lutym 2014 r.  

Wykaz posiedzeń komisji w styczniu 2014 r.

Wykaz posiedzeń komisji w grudniu 2013 r.

Wykaz posiedzeń komisji w grudniu 2013 r.

Wykaz posiedzeń komisji w listopadzie 2013 r.

Wykaz posiedzeń komisji w październiku cz. 2 2013 r.   

Wykaz posiedzeń komisji w styczniu 2014 r.

Wykaz posiedzeń komisji w październiku 2013 r.  

Wykaz posiedzeń komisji we wrześniu 2013 r.

Wykaz posiedzeń komisji w lipcu 2013 r.

Wykaz posiedzeń komisji w czerwcu 2013 r.

Wykaz posiedzeń komisji w maju 2013 r. część II

Wykaz posiedzeń komisji w maju 2013 r.

Wykaz posiedzeń komisji w kwietniu 2013 r. część II.

Wykaz posiedzeń komisji w kwietniu 2013.  

Wykaz posiedzeń komisji w marcu 2013.

Wykaz posiedzeń komisji w lutym 2013.

Wykaz posiedzeń komisji w styczniu 2013.  

Wykaz posiedzeń komisji w grudniu 2012 część II.

Wykaz posiedzeń komisji w grudniu 2012.

Wykaz posiedzeń komisji w listopadzie 2012.

Wykaz posiedzeń komisji w październiku 2012.

Wykaz posiedzeń komisji we wrześniu 2012.

Wykaz posiedzeń komisji w sierpniu 2012.

Wykaz posiedzeń komisji w lipcu 2012.      

Wykaz posiedzeń komisji w czerwcu 2012.     

Wykaz posiedzeń komisji w maju 2012.     

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu kwietniu 2012.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu marcu 2012.

Wykaz posiedzeń Komisji Rewizyjnej w miesiącu marcu 2012.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu lutym 2012.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu styczniu 2012.

Posiedzenie Komisji Finansowej 29.12.2011 r.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu grudniu w związku z sesją nadzwyczajną.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu grudniu 2011.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu listopadzie 2011.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 25.10.2011 r.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu październiku 2011.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu wrześniu 2011.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu sierpniu 2011.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu czerwcu 2011.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu maju 2011.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu kwietniu 2011.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu marcu 2011.

Wykaz posiedzeń komisji w miesiącu lutym 2011.