logo
logo bip

Zwołanie sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskeigo

Informację o sesjach Rady Powiatu prezentujemy w pliku PDF - jej odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub tożsamego.Zwołanie I sesji Rady Powiatu na 01.12.2014 r.