logo
logo bip

interpelacje, zapytania radnych VI kadencja 2018-2023

2020 r.

 

 

BR.0003.2.2020 interpelacje radnej Nataszy Szalaty  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: przekazania boiska przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie pod administrowanie Zespołowi Szkół Technicznych w Gnieźnie. 

 

odpowiedź BR.0003.2.2020

BR.0003.1.2020 interpelacje radnej Nataszy Szalaty  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: wykonania analizy i oceny stanu techniczego oraz warunków BHP boiska wielofunkcyjnegon ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią i trybunami wraz ze wszystkimi znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami technicznymi oraz boiska asfaltowego znajdującego sie przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie.

odpowiedź BR.0003.1.2020

 

 

 

 

2019 r.

 

BR.0003.54.2019 interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie: posadowenia znaku STOP (B-20) na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Jelitowo, gm. Niechanowo. 

odpowiedź BR.0003.54.2019

BR.0003.53.2019 interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: posadowienia znaku stop (B-20) na skrzyżowaniu dróg na terenie gminy Niechanowo, w miejcowości Grotkowo.

odpowiedź BR.0003.53.2019

BR.0003.52.2019 interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych polegających na wycięciu  zbędnej roślinności od miejscowości Karsewo do Mierzewa i dalej do miejscowości Wódki. 

odpowiedź BR.0003.52.2019

BR.0003.51.2019  intrpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych w pasie drogi powiatowej w Niechanowie. 

 odpowiedż BR. 0003.51.2019

 BR.0003.50.2019 zapytanie radnego Marcina Makohońskiego  z dnia 09 grudnia 2019 r. dotyczące wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Szpital Pomnik Chrztu Polski na audyty i plany naprawcze. 

 odpowiedź BR.0003.50.2019

BR.0003.49.2019 zapytanie radnego Marcina Makohońskiego  z dnia 09 grudnia 2019 r. dotyczące struktury zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

 odpowiedź BR.0003.49.2019

 BR.0003.48.2019 zapytanie radnego Edwarda Załęskiego  z dnia 06 grudnia 2019 r. w zakresie Świetlicy Środowiskowej "Dzieci z Chmur". 

 odpowiedź BR.0003.48.2019

BR.0003.47.2019 interpelacja radnej Marii Kocoń z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie: zabezpieczenia wejść do schronu mieszczącego się na terenie byłej jednostki wojskowej (ul. Wrzesińska). 

odpowiedź BR.0003.47.2019

odpowiedź BR.0003.47.2019

odpowiedź BR.0003.47.2019 z dnia 09.01.2020

 BR.0003.46.2019 interpelacja radnej Marii Kocoń z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie: zwiększenia patroli na ul. Wrzesińskiej (teren między byłym Kasynem a salą gimnastyczną)

odpowiedż BR.0003.46.2019

BR.0003.45.2019 interpelacja radnej Mirosławy Lewickiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: uporządkowania stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2149 P. 

odp. 0003.45.2019

BR.0003.44.2019  zapytanie radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: montażu progów zwalniających w miejscowości Marysin 

odp. BR.0003.44.2019

BR.0003.43.2019  zapytanie radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: naprawy lampy oświetleniowej w miejscowości Marysin. 

odp. BR.0003.43.2019

BR.0003.42.2019  interpelację  radnej  Danuty Winiarskiej  z dnia 11 listopada 2019 r. dotyczące przejścia dla pieszych na drodze powiatowej.

odp.0003.42.2019

BR.0003.41.2019  zapytanie radnego Roberta Andrzejewskiego z dnia 13 października 2019 r. dotyczące stanu finansów oświaty w powiecie gnieźnieńskim. 

odpowiedź BR.0003.41.2019

uzupełnienie odpowiedzi BR. 0003.41.2019

BR.0003.40.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Czechowo - Jarząbkowo.

odpowiedź BR.0003.40.2019 

BR. 0003.39.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: naprawy studzienki odpływowej umiejscowionej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Marysin 

odpowiedź BR.0003.39.2019

BR. 0003.38.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: bieżącego wykaszania traw i wycinania zbędnej roślinności w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Niechanowo. 

odpowiedź BR.0003.38.2019

BR. 0003.37.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: poszerzenia drogi powiatowej na odcinku pomiedzy miejscowościami Gurówko -Gurowo, gmina Niechanowo. 

odpowiedź BR.0003.37.2019

BR. 0003.36.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: poszerzenia drogi powiatowej w miejscowości Żelazkowo 

odpowiedź BR. 0003.36.2019

BR. 0003.36.2019  - ponowna interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20.11.2019 r. 

odpowiedź BR. 0003.36.2019

BR. 0003.35.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych polegających na wycięciu zbednej roślinności w pasie drogi powiatowej na odcinku Marysin-Nowa Wieś NIechanowska

odpowiedź BR.0003.35.2019

BR. 0003.34.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 16 września 2019 roku w sprawie: podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowj na drodze powiatowej na terenie gminy Niechanowo 

odpowiedź BR.0003.34.2019

BR. 0003.33.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 16 września 2019 roku w sprawie: wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Malczewo

odpowiedź BR.0003.33.2019

BR. 0003.32.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia generalnego remontu wzdłuz drogi powiatowej w miejscowości Karsewo, gm. Niechanowo

odpowiedź BR.0003.32.2019

BR. 0003.31.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie: podjęcia działań polegających na wycięciu zbędnej roślinności w pasie drogi powiatowej w Karsewie - gm. Niechanowo. 

odpowiedź BR.0003.31.2019

BR. 0003.30.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie: podjęcia działań naprawczych dotyczacych odpływu wód deszczowych w pasie drogi powiatowej w miejscowości Karsewo - gmina Niechanowo.

odpowiedź BR.0003.30.2019

BR. 0003.29.2019 interpeacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: budowy zbiornika retenyjnego wody dla Gniezna i okolic. 

odpowiedź BR.0003.29.2019

BR.0003.28.2019 interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: budowy ścieżki rowerowej

odpowiedź BR.0003.28.2019 z dnia 26.08.2019

odpowiedź BR.0003.28.2019 z dnia 02.10.2019

 BR.0003.27.2019 interpelacja radnego Macieja Łykowskiego z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie: montażu w miejscowości Pruchnowo dwóch tablic "zakaz wyrzucania śmieci" oraz objęcia terenu szczególnym nadzorem. 

odpowiedź BR.0003.27.2019

BR.0003.26.2019 interpelacja radnej Danuty Winiarskiej z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wycięcia topoli przy drodze powiatowej Karsewo - Mierzewo - Wódki przy wjeździe do pałacu w Mierzewie.

odpowiedź BR.0003.26.2019                                                  

BR.0003.25.2019 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Breklewicza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: podjecia działan naprawczych nawierchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 260 (DW260) w Niechanowie

odpowiedź BR.0003.25.2019

odpowiedź BR.0003.25.2019 z dnia 13.12.2019

odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich BR. 0003.25.2019 z dnia 19.12.2019

BR.0003.24.2019 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: pobudowania przejścia dla pieszych z wyspa azylu na drodze wojewódzkiej DW260-naprzeciwko sklepu GS SCh w Niechanowie

odpowiedź BR.0003.24.2019

BR.0003.23.2019   interpelacja radnego Pana Jaromira Dziela w sprawie: przekazania do pokuratury protokołu zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną realziacji umowy Szpitala Pomnik Chrtzu Polski w Gnieźnie a firmą SOWMED.

odpowiedź BR.0003.23.2019

BR.0003.22.2019  zapytanie radnego Pana Jaromira Dziela z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: aktualnego staniu realizacji rozbudowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

BR.0003.21.2019   interpelacja radnej Pani Mirosławy Lewickiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmniejszenia kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 na przebudowę drogi powiatowej nr 2181

BR.0003.20.2019  interpelacja radnej Pani Mirosławy Lewickiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: nadzoru prac drogowych przy Urzędzie Gminy Mieleszyn

BR.0003.19.2019   interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie w sprawie: utwardzenia podejścia do świetlicy wiejskiej w Mierzewie

odpowiedź BR.0003.19.2019

interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie; przebudowania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Niechanowo na odcinku od ronda (kierunek Czerniejewo)  

 BR.0003.17.2019      interpelacja radnej Pani Marii Kocoń w sprawie: uporządkowania skweru zieleni u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Cymsa w Gnieźnie              

BR.0003.16.2019      interpelacja radnej Pani Marii Kocoń w sprawie: zrobienia poręczy po jednej stronie chodnika na ul. Podgórnej w Gnieźnie

odpowiedź BR.0003.16.2019

 BR.0003.15.2019      interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: podjęcia radykalnych działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na przejeździe kolejki wąskotorowe

BR.0003.14.2019 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie: przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Niechanowo

BR.0003.13.2019 zapytanie radnego Pana Jaromira Dziela z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: podjętych uchwał przez Radę Powiatu uchwał w zakresie sprzedaży nieruchomości

BR.0003.12.2019  interpelacja radnej Pani Marii Kocoń z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wykoszenia traw na chodnikach powiatowych

BR.0003.11.2019 interpelacja radnej Danuty Winiarskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: drogi powiatowej 2158 P Witkowo - Czerniejewo w miejscowości Karsewo.

BR.0003.10.2019   interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wykonania oprysków w parkach i skwerach na terenie miasta Gniezna przeciw kleszczom. 

 BR.0003.9.2019  interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: odświeżenia pasów na przejściach dla pieszych - wymalowania dwuwarstwowo na ulicy Witkowskiej oraz przy szkole podstawowej na ulicy P. Cymsa. 

BR.0003.8.2019    interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: wykonania remontu nawierzchni jezdni na ulicy Witkowskiej do Ronda Olimpijczyków.

BR.0003.7.2019   interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia Policji do kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Warszawskiej.
BR.0003.6.2019 interpelacja radnego Macieja Łykowskiego w sprawie: podcięcia drzew na drodze powiatowej nr 2195P w miejscowości Działyń.

BR.0003.5.2019 interprlacja radnego Zbigniewa Bręklewicza w sprawie: rozważenia możliwości zakupu wyposażenia da Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie, tj. umundurowania bojowego.

BR.0003.4.2019interpelacja radnej Marii Kocoń w sprawie: przeprowadzenia remontu odcinka chodnika na ul. Grunwaldzkiej oraz chodnika na ul. P. Cymsa.

BR.0003.3.2019 interpelacja radnego Jaromira Dziela w sprawie: zakupu świateł ozdobnych, bożonarodzeniowych dla ulic powiatowych w centrum miasta. 


interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: instalacji lampy oświetleniowej w miejscowości Jarząbkowo.
 
BR. 0003.1.2019 - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: zniwelowania nadmiaru ziemi na poboczu drogi powiatowej w miejscowości Jarząbkowo, gmina Niechanowo.

 

2018 r.

 

BR.0003.41.2018 - zapytanie radnego Marcina Makohońskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania pana Jacka Bembnisty na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.


BR.0003.40.2018 - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Malczewo.

 

 

BR.0003.39.2018  - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej na terenie gminy Niechanowo.
 

 

BR.0003.38.2018 - interpelacja radnego Jaromira Dziela z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie: oznaczania grup krwi i wykonywania prób krzyżowych.


BR.0003.37.2018  - zapytanie radnego Marcina Makohońskiego z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie: reorganizacji urzędu oraz zmian personalnych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


BR.0003.36.2018 - interpelacja Wiceprzewidniczącego Rady Pana Stanisława Szczepańskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: usunięcia krzewów po obu stronach drogi nr 2198p tj. Sroczyn - Berkowo - Głębokie - Sławno.


BR.0003.35.2018 - interpelacja radnego Jaromira Dziela z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: etapów rozbudowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

 

 

BR. 0003.32.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia generalnego remontu wzdłuz drogi powiatowej w miejscowości Karsewo, gm. Niechanowo

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się                                       w dniu 26 listopada 2019 roku o godzinie 14.00  w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie                            (II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.

2.    Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

3.    Sprawy bieżące będące w kompetencji komisji.

4.    Wolne głosy i wnioski.

  1. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych V kadencji 2014-2018

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego prezentujemy w pliku PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub tożsamego.

2018 ROK

BR.0003.34.2018
 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: pogłębienia rowu i właściwe wyprofilowanie w miejscowości Jelitowo, gm. Niechanowo.

BR.0003.33.2018   interpelacja Pana Przewodniczącego Dariusza Iglińskiego z dnia 15.10.2018 r. w sprawie: remontu chodnika na ul. Cienistej i Dalkoskiej. 
BR.0003.32.2018       zapytanie Pani Radnej Nataszy Szalaty  z dnia 27.09.2018 r. w sprawie łączenia  klas w Specjalnym  Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kłecku oraz liczby uczniów z upośledzeniem w łączonej klasie, ze sprzężeniami oraz jaka jest regulacja prawna dotycząca tego zagadnienia. 

BR.0003.31.2018      zapytanie Pani Radnej Krystyny Żok  z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wysokości ministerialnej dotacji przypadającej na ucznia Branżowej Szkoły I stopnia; stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia, kształcącego się w szkołach  niepublicznych. 

BR.0003.30.2018      interpelacja Pana Radnego Piotra Kujawskiego  z dnia 14.09.2018 r. w sprawie rozważenia zakazu zatrzymywania pojazdów na chodnikach przy ulicy Lecha 6 w Gnieźnie. 

BR.0003.29.2018    interpelacja Pana Radnego Rafała Spachacza  z dnia 10.08.2018 r. w sprawie montażu klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - wniosek do budżetu na rok 2019.

BR.0003.28.2018   interpelacja interpelacja Pana Radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 25.07.2018 r. w sprawie naprawy i ponownego umocowania w podłożu znaku E-17 A - wjazd do miejscowości Marysin. 

BR.0003.27.2018    interpelacja Pana Radnego Piotra Kujawskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: przywrócenia linii autobusowej nr 3 w Gnieźnie. 

BR.0003.26.2018  interpelacja Pana Radnego Rafała Spachacza z dnia 6.07.2018 r. w sprawie: podziału i sprzedaży nieruchomości przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie. 

BR.0003.25.2018     interpelacja Pana Radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 6.07.2018 r. w sprawie naprawy wyrwy w drodze powiatowej w miejscowości Marysin, gmina Niechanowo

BR.0003.24.2018   zapytanie Pana radnego Piotra Kujawskiego z dnia 27. 06.2018 r. dotyczące obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

BR.0003.23.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia przebudowy odcinka drogi powiatowej we wsi Malczewo. 

BR.0003.22.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji drogi powiatowej na odcinku Jarząbkowo - Mierzewo  i w kierunku Królewca pod kątem usunięcia zbędnej roślinności ograniczającej widoczność. 

BR.0003.21.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji drogi powiatowej na odcinku drogi Zydowo - Gurowo - Niechanowo pod kątem usunięcia zbędnej roślinności ograniczającej widoczność.

BR.0003.20.2018     interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji drogi powiatowej na odcinku Mikołajewice - Drachowo - Potrzymowo pod kątem usunięcia zbędnej roślinności ograniczającej widoczność. zwłaszcza w  okolicach skrzyżowania z drogą z kierunku Drachowo "Blinki".

BR.0003.19.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie wycinki topoli w miejscowości Mierzewo - gm. Niechanowo.

BR.0003.18.2018   interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 24.05.2018 roku w sprawie montażu bariery na drodze powiatowej nr 2147P w miejscowości Rybno Wielkie przy przejeździe kolejowym od strony Charbowa. 

BR.0003.17.2018     interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 24.05.2018 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na rzecze Mała Wełna przy drodze Powiatowej nr 2147P w kierunku Sroczyna mającego na celu zwiększenia nośności do 40 ton. 

BR.0003.16.2018   interpretacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 24.05.2018 roku w sprawie decyzji dotyczącej przekazania kwoty 500.000 zł na budowę ścieżki rowerowej Kiszkowo-Sroczyn. 

  interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie zamontowania barier ochronnych przy drodze powiatowej na wysokości wjazdu do miejscowości Jarząbkowo, gm. Niechanowo od strony wsi Mierzewo

BR.0003.14.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji drogi powiatowej na odcinku drogi powiatowej Żelazkowo - Goczałkowo - Gurówko pod kątem usunięcia zbędnej roślinności ograniczającej widoczność oraz miejscowego uzupełnienia ubytków w asfalcie. 

BR.0003.13.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji drogi powiatowej na odcinku Żelazkowo - Kędzierzyn pod kątem usunięcia zbędnej roślinności ograniczającej widoczność oraz miejscowego uzupełniania ubytków w asfalcie, w tym na przejeździe kolejki wąskotorowej. 

BR.0003.12.2018    interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie całkowitego przykrycia torowiska w Niechanowie (droga powiatowa w kierunku Marysina i Nowej Wsi Niechanowskiej).

BR.0003.11.2018  interpelacja radnego Zbigniewa Breklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie pogłębienia rowu wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Górowo, gm. Niechanowo. 

BR.0003.10.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. Parkowa) na odcinku od ronda (kierunek Czerniejewo) wzdłuż muru "ogrodów" do wysokości głównej bramy wejścia do Kościoła Parafialnego w Niechanowie.

BR.0003.9.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej tj Miodowej, w odległości za rondem w kierunku Czerniejewa.

BR.0003.8.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie w piłę łańcuchową.

BR.0003.7.2018   interpelacja radnego Macieja Łykowskiego z dnia 27.03.2018 roku w sprawie położenia asfaltu na drodze powiatowej nr 2196 w miejscowości Dębnica na odcinku 400 metrów. 

BR.0003.6.2018     zapytanie radnego Piotra Kujawskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie skierowań na badania psychologiczne kierowców nauczycieli posiadających prawo jazdy kat.B.

BR.0003.5.2018  zapytanie Radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie udzielenia informacji jaka kwota została potrącona z diet należnych radnym za nieobecności na sesjach oraz komisjach od 1 maja 2015 r do końca 2017 roku

BR.0003.4.2018      interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 16. 01.2018 roku w sprawie budowy ronda "Gnieźnieńskich Olimpijczyków"

BR.0003.3.2018   interpelacja radnego Jacka Kowalskiego  z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie: budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej z Żelazkowa do Jelonka w Gnieźnie (w pasie drogowym).

BR.0003.2.2018   interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie: budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej z Cielimowa do ul. Wolności w Gnieźnie (w pasie drogowym). 

BR.0003.1.2018
  ustne zapytania radnego Dariusza Pilaka z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: przyczyn likwidacji pawilonów handlowych znajdujących się przy Centrum Kształcenia Praktycznego, kryteriów według których będą dzielone fundusze przeznaczone dla najmniej zarabiających, sposobu wydatkowania środków finansowych  zabezpieczonych w budżecie 2017r. w wysokości około 400 tys. zł, z przeznaczeniem na "specjalistów".


2017 ROK


BR.0003.44.2017   interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzania regulaminu wynagradzania i ustalenia wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie.
BR.0003.43.2017    wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zakupu kombajnu małogabarytowego typu drukarka, skaner dla Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Gnieźnie.
   interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wykonania chodnika na Os. Grunwaldzkim ze szczególnym uwzględnieniem ul. 17 Dywizji Piechoty oraz ul. Armii Krajowej, ponowna interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: doprecyzowania odpowiedzi w jakich latach wniosek, w przedmiocie wykonania chodnika, będzie rozpatrywany.
BR.0003.41.2017    interpelacja Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 listopada 2017r., w sprawie: utwardzenia pobocza wzdłuż drogi powiatowej Nr 284031P do Łubowic poprzez korytowanie pobocza i nasypanie tłuczniem.

BR.0003.40.2017      interpelacja radnego Mariana Pokładeckiego z dnia 26 października 2017r., w sprawie: podjęcia działań dotyczących uporządkowania i zabezpieczenia terenu, na którym znajduje się były Hotel Mieszko.

BR.0003.39.2017   interpelacja radnego Piotra Kujawskiego z dnia 26 października 2017r., w sprawie: kompleksowej naprawy ulicy Pustachowskiej w Gnieźnie oraz poprawy bezpieczeństwa u zbiegu ulic: Pustachowskiej, Półwiejskiej i Chłodnej.

BR.0003.38.2017  interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie drogi powiatowej nr 2147P

BR.0003.37.2017   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaplanowania w projekcie budżetu na rok 20187 środków finansowych z przeznaczeniem na utworzenie boiska, zagospodarowanie ogrodu (altany, ławki, stoły) oraz zakup sprzętu do gier, zabaw oraz siłowni plenerowej w ramach MOS ul. Gdańska w Gnieźnie.

7 interpelacja Komisji Infrastruktury i Rolnictwa Rady Gminy Kiszkowo z dnia 06 września 2017 r. w sprawach:

- wycięcia 3 drzew rosnących przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2147P i nr 2197P.

- wycięcia 2 drzew przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2147P i nr 2193P.

- wycięcie 2 drzew przy skrzyżowaniu drogo powiatowej nr 2147P i drogi gminnej nr 284011P w kierunku Gniewkowa.

- wycięcie 6 drzew przy drodze powiatowej nr 2147P w Sroczynie, przy wyjeździe  ze stacji diagnostycznej.

-wykoszenie całego pasa drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Kiszkowo – Sroczyn.

-wymalowanie pasów bocznych na drodze powiatowej nr 2147P na odcinku Kiszkowo – Sroczyn.

-usunięcie powalonych drzew wzdłuż drogi powiatowej nr 2147P z Kiszkowa do Sroczyna.

-usunięcie pęknięć nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 2147P z Kiszkowa do Sroczyna w miejscu łączenia pasów. 

BR.0003.35.2017    interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przywrócenia dostępności kas biletowych oraz budynku dworca PKP w Gnieźnie dla podróżnych

BR.0003.34.2017   zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 25 sierpnia 2017r., w sprawie uszkodzenia i odbudowy sali sportowej przy ul. Sobieskiego oraz zniszczeń po wichurze 11 sierpnia 2017r.

BR.0003.33.2017   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 24 sierpnia 2017 r., w sprawie wsparcia finansowego w formie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

BR.0003.32.2017    interpelacja radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 24 sierpnia 2017r., w sprawie podjęcia działań w przedmiocie odszkodowań od Skarbu Państwa w związku ze stratami w uprawach rolnych spowodowanymi przez dzikie ptactwo.
odpowiedź BR.0003.32.2017   z Ministerstwa Środowiska 

BR.0003.31.2017   interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Winiary

BR.0003.30.2017  interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2018.

BR.0003.29.2017   zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie: zestawienia niewykonanych uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

BR.0003.28.2017   zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r.  dotyczące podania podstawy zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gniezno za rok 2016 przez Zarząd Powiatu a nie przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.

BR.0003.28.2017  odpowiedź na zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r.  dotyczące podania podstawy zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gniezno za rok 2016 przez Zarząd Powiatu a nie przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.
  
BR.003.27.2017  zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r.  w sprawie podania postawy nie przedłożenia raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Gniezno Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego

BR.0003.27.2017  odpowiedź na zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017 w sprawie podstawy nie przedłożenia raportów o sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ Gniezno Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego

BR.0003.26.2017
   zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r. dotyczące realizacji uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz deklaracji w sprawie upamiętnienia Władysława Biegańskiego w formie tablicy na budynku Szpitala SP ZOZ  w Gnieźnie wraz z wyjaśnieniem zwłoki w realizacji ww. zobowiązania oraz wskazania ostatecznego terminu finalizacji deklarowanych przedsięwzięć . 

BR.0003.25.2017   zapytanie radnej Krystyny Żok z dnia 22 czerwca 2017 r. czy w związku z rozbudową szpitala ZOZ w Gnieźnie planuje się poszerzyć zakres świadczonych usług medycznych refundowanych przez NFZ o utworzenie poradni leczenia bólu

BR.0003.24.2017    interpelacja radnej Krystyny Żok  z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia liczby patroli policji i straży miejskiej w Ogródku Jordanowskim przy ul. 3 Maja 

BR.0003.23.2017   zapytanie radnego Jacka Kowalskiego z dnia 14 czerwca 2017 r.: dlaczego uczniowie szkół średnich Powiatu Gnieźnieńskiego nie brali udziału w "Sejmiku Młodych Województwa Wielkopolskiego".

BR.0003.22.2017  interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: odtworzenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wrzesińskiej, od Pustachowy do Cielimowa

BR.0003.21.2017   interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: naprawy drogi ul. Kłeckoskiej w Gnieźnie

BR.0003.20.2017   interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: przebudowy ronda "Gnieźnieńskich Olimpijczyków"

BR.0003.19.2017
 wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rady


BR.0003.18.2017 - ustne zapytanie radnego Jacka Kowalskiego  z dnia 02 czerwca 2017 r w sprawie  informacji dotyczącej stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie na koniec 2016 r. w stosunku do stycznia 1999 r.

BR.0003.17.2017   - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie utwardzenia pobocza na drodze powiatowej nr 1658P

BR.0003.16.2017  - wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 20 kwietnia 2017r., w sprawie: zakupu "narko-gogli" dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

BR.0003.15.2017   - wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 20 kwietnia 2017r., w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych.

BR.0003.14.2017  -  interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia nasadzeń młodych drzew na odcinku drogi powiatowej Żelazkowo- Kędzierzyn. Skorygowano odpowiedź  dnia 29 czerwca 2017 r. ze względu na błąd w piśmie w nazwie odcinka, na którym zostanie uzupełnione nasadzenie młodych drzewek.


BR.0003.13.2017  -zapytanie radnego Rafała Spachacza w sprawie: obciążeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.

BR.0003.12.2017  - zapytanie radnego Jacka Kowalskiego z dnia 14 marca 2017 r., w sprawie dodatkowych środków finansowych z budżetu centralnego na budowę szpitala.

BR.0003.11.2017   - wniosek radnego Rafała Spachacza w sprawie: zwiększenia budżetu powiatowych Domów Dziecka na rok 2018.

BR.0003.10.2017   - zapytanie radnego Rafała Spachacza w zakresie jakie są obowiązki Starosty, Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w kontekście czynności nadzoru w ZOZ Gniezno.

BR.0003.9.2017   - zapytanie radnego Rafała Spachacza w sprawie wypełnienia wymagań pokontrolnych NIK z 2014 roku w ZOZ Gniezno i Starostwie Powiatowym oraz w zakresie ustanowionych zasad nadzoru i trybu kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych podlegających Wydziałowi Ochrony Zdrowia.

  - interpelacja radnej Nataszay Szalaty z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie naprawy ulicy i pobocza, w tym rozważenia położenia chodnika na ulicy PstrowskiegoZałącznik Nr 1 Załącznik nr 2 .

BR.0003.7.2017  - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 7 lutego 2017 r w sprawie usunięcia nierówności i dziur na drodze powiatowej nr 2197P

BR.0003.6.2017  - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lutego 2017 r. i z dnia 27 lutego 2017 r w sprawie koordynacji programów polityki zdrowotnej w Powiecie Gnieźnieńskim; ponowne zapytanie z dnia 13 marca 2017 r. dotyczące uzupełnienia odpowiedzi w zakresie koordynacji przez Starostwo Powiatowe programów zdrowotnych realizowanych przez gminy powiatu wraz z prośbą o przedłożenie dokumentu strategicznego w zakresie ochrony zdrowia. 

  - interpelacja radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń.

BR.0003.4.2017         - zapytanie radnego Radosława Sobkowiaka w sprawie dalszego funkcjonowania Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.

BR.0003.3.2017 - wniosek radnej Krystyny Żok w sprawie podwyższenia uposażenia pracownikom administracyjnym i obsługowym w szkołach, gdzie organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński.

BR.0003.2.2017    - wniosek Przewodniczącego Rady Dariusza Iglińskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przekazywania sprawozdań Starosty z wykonania uchwał oraz sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, które składane miałyby być przed sesją w formie pisemnej.

BR.0003.1.2017  - wniosek Przewodniczącego Rady Dariusza Iglińskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia pracownika do Biura Rady.
  


2016 ROK

zapytanie radnego Dariusza Pilaka z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie:  szkół znajdujących się w Gnieźnie - III LO, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

BR.0003.2.2016 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie:  wstrzymania sprzedaży nieruchomości powiatu po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Gdańskiej w Gnieźnie. 

  interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie:  wymiany i podniesienia krawężników oraz naprawy pobocza w pasie zieleni na ulicy Libelta w Gnieźnie. 

BR.0003.4.2016    wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 25 lutego 2016 r. dotyczący przeprowadzenia w Szkołach Ponadgimnazjalnych konkursu multimedialnego lub konkursu  na film "Tlenek węgla - cichy zabójca". 

BR.0003.5.2016  wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 25 lutego 2016 r. dotyczący zakupu dla Szkół Ponadgimnazjalnych defibrylatorów oraz defibrylatorów szkoleniowych. 

BR.0003.6.2016
  wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 25 lutego 2016 r. dotyczący zbiórki artykułów chemicznych, higienicznych, papierniczych, plastycznych itp. na rzecz DPS-ów Powiatu Gnieźnieńskiego. 
wniosek radnej Nataszy Szalaty z dnia 30 marca 2016 r. dotyczący utworzenia zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, losowej i indywidualnej uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. 
BR.0003.8.2016 zapytanie radnego Macieja Łykowskiego z dnia 05 kwietnia 2016 r. dotyczący ilości zgonów  w 2015 roku i jak to jest w porównaniu z latami 2014, 2013 i 2012.
BR.0003.9.2016 zapytanie radnego Piotra Staszczaka z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotyczące wycinki drzew i krzewów przy drogach powiatowych w powiecie gnieźnieńskim zrealizowanej w 2015 roku. 
BR.0003.10.2016  interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotycząca wykonania konserwacji przepustów na drodze wojewódzkiej nr 197 na odcinku Kiszkowo - Ujazd. 
BR.0003.11.2016    wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 21 kwietnia 2016 r. dotyczący tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 
BR.0003.12.2016  - zapytanie radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczące środków finansowych w budżecie przeznaczonych na remonty dla placówek oświatowych z wyszczególnieniem na poszczególne szkoły.  
BR.0003.13.2016   - zapytanie Klubów Platforma Obywatelska i Wielkopolanie z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczące respektowania przez Starostę Gnieźnieńskiego wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały opublikowane w przez rząd RP.
BR.0003.14.2016    - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 06.05.2016 r. dotycząca przychylenia się do petycji mieszkańców w sprawie ustawienia w miejscowości Kamionek gmina  Kiszkowo na drodze powiatowej nr 2154 P tablic oznaczających teren zabudowany D-42/D-43.
BR.0003.15.2016     - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 11.05.2016 r. dotyczący zakupu 2 sztuk automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED dla Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. 
BR.0003.16.2016       - wniosek radnego Piotra Staszczaka z dnia 16.05.2016 r. dotyczący podjęcia działań w sprawie nowelizacji ustawy "Prawo wodne". 
BR.0003.17.2016     zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 23.05.2016 r. dotyczące programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016.. 
BR.0003.18.2016      interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 07.06.2016 r. dotycząca promocji inwestycyjnej podmiotów gospodarczych oraz ponowna interpelacja z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie pozyskiwania przez Starostę i Zarząd Powiatu rzetelnych informacji dotyczących kondycji podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w Powiecie Gnieźnieńskim.
BR.0003.19.2016       interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 07.06.2016 r. dotycząca działalności żeńskich zgromadzeń zakonnych, prowadzących domy pomocy społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim.
BR.0003.20.2016   interpelacja radnego Piotra Staszczaka  z dnia 07.06.2016 r. dotycząca uregulowania stanu prawnego wskazanych działek w Kiszkowie.
BR.0003.21.2016  - wniosek  radnej Krystyny Żok  z dnia 27.06.2016 r. dotyczący dofinansowania przebudowy pionu sanitarnego Stanicy w Gaju - Centrum Edukacyjno - Wypoczynkowego "Gajówka".
BR.0003.22.2016    - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie naprawy dziur na drodze powiatowej na odcinku pomiędzy Niechanowem a Nową Wsią Niechanowską.
BR.0003.23.2016    - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie montażu "czujnika prędkości" w Niechanowie (skrzyżowanie dróg wojewódzkiej z powiatową, obok budynku Urzędu Gminy).
BR.0003.24.2016  - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie usunięcia części gałęzi z drzew rosnących w pasie drogi powiatowej, pomiędzy miejscowościami Malczewo - Drachowo, gm. Niechanowo. 
BR.0003.25.2016    - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie pobudowania ronda z sygnalizacją świetlną we współpracy z "rejonem dróg wojewódzkich" w miejscowości Cielimowo, gm. Niechanowo.
BR.0003.26.2016  - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie przejścia dla pieszych (tzw.zebra) przez drogę powiatową w miejscowości Niechano wo na ulicy 22 lipca, w rejonie posesji 24. 
BR.0003.27.2016    - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie ułożenia rur "przepustowych" w miejscowości Marysin - wzdłuż boiska sportowego. 
BR.0003.28.2016     - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie usunięcia części gałęzi z drzew rosnących w pasie drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Jarząbkowo - Czeluścin. 
BR.0003.29.2016     - interpelacja  radnego Piotra Staszczaka  z dnia 11.07.2016 r.w sprawie utrzymania prawidłowego pobocza na drodze wojewódzkiej nr 197 na terenie gminy Kiszkowo, tj. od miejscowości Sławno do mostu na rzece Mała Wełna w kierunku Murowanej Gośliny. 
BR.0003.30.2016   -  wniosek radnego Rafała Spachacza  z dnia 18.07.2016 r.w sprawie publikacji rejestru umów Powiatu Gnieźnieńskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
BR.0003.31.2016    -  wniosek radnego Rafała Spachacza  z dnia 20.07.2016 r.dotyczący analizy zasadności wydatkowania środków publicznych na analizę potrzeb zdrowotnych przez Starostwo Powiatowe.
BR.0003.32.2016  -  wniosek radnego Rafała Spachacza  z dnia 02.08.2016 r.dotyczący zakupu dodatkowych świadczeń zdrowotnych w 2017 roku oraz udostępnienie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za I półrocze 2016 r.
BR.0003.34.2016   -  zapytanie  radnego Rafała Spachacza  z dnia 23.08.2016 r.w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2017. 
BR.0003.35.2016  -   zapytanie radnego Rafała Spachacza dotyczące spełnienia wymagań personalnych, sprzętowych i infrastrukturalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
BR.0003.36.2016    - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 25.08.2016 r. w sprawie analizy potrzeb remontowych, inwestycyjnych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia dla   Oddziału Dziecięcego ZOZ w Gnieźnie
BR.0003.37.2016   -  zapytanie radnego Rafała Spachacza a dnia 13.09.2016 r o dotychczasowe starania o dofinansowanie i doposażenie Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
BR.0003.38.201 6  - interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotycząca doświetlenia i dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych w ciągu ulic Budowlanych i Chudobą
BR.0003.39.2016   - zapytanie radnego Rafała Spachacza dotyczące zagospodarowania terenu i zmian dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem działek przy ul. Gdańskiej 106
BR.0003.40.2016  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczący organizacji badań przesiewowych dla mieszkańców
BR.0003.41.2016   - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. w sprawie poprawy wskaźnika urodzeń mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego w Szpitalu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
BR.0003.42.2016  - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczące utworzenia centrum rehabilitacji onkologicznej wraz z hospicjum
BR.0003.43.2016  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczący wycieczek patriotycznych dla młodzieży
BR.0003.44.2016   - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczące przedstawienia pisemnej wizji rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego do roku 2018
BR.0003.45.2016  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczący zakupu 20 sztuk automatycznych defibrylatorów z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 r.
BR.0003.46.2016   - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczące wykorzystania i działań związanych ze sprzedażą budynku przychodni przy ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie
BR.0003.47.2016    - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 15.09.2016 r. dotyczące prac nad statutem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
BR.0003.48.2016    - zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnienskiego Dariusza Iglińskiego z dnia 21.09.2016 r jakie zostały podjęte przez Panią Starostę działania w zakresie rozwiązania konfliktu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
BR.0003.49.2016  - wniosek radnego Rafała Spachacza w sprawie ujęa w porzadku obrad comiesięcznej sesji informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Gnieznot
BR.0003.50.2016   - zapytanie radnego Rafała Spachacza dotyczące całkowitej ostatecznej wartości inwestycji z podziałem na poszczególne kategorie robót budowlanych i instalacyjnych oraz całkowity szacowany koszt kompletnego, wymaganego wyposażenia
BR.0003.51.2016    - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 03.10.2016 r w sprawie dostosowania szpitala ZOZ do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2011 r ze zm.
BR.0003.52.2016   - zapytanie radnego Macieja Łykowskiego z dnia 04.10.2016 r w sprawie  wybudowania zatoczki dla autobusu oraz chodnika od zatoczki do drogi gminnej

BR.0003.53.2016  - zapytanie radnego Rafała Spachacza dotyczące gospodarowania nieruchomością zabudowaną- zabytkowym pałacem w Mielnie stanowiącą własność Powiatu Gnieźnieńskiego
BR.0003.54.2016   -zapytanie radnego Rafała Spachacza dot. przekazania szczegółowych informacji projektu rozbudowy oraz wyposażenia szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie 
BR.0003.55.2016  - zapytanie radnego Włodzimierza Pilarczyka dotyczące przeniesienia punktu porządku obrad  sesji Rady "Sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady"
BR.0003.56.2016    - zapytanie radnego Piotra Kujawskiego z dnia 19.10.2016 r.  dotyczące podjęcia uchwały nr XXX/188/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 17 października 2016 r.
BR.0003.57.2016   - wniosek radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 21.10.2016 r . o zwiększenie dotacji z budżetu Państwa do ubezpieczeń upraw rolnych.
BR.0003.58.2016   - interpelacja radnego Macieja Łykowskie z dnia 22.10.2016 r. dotycząca wybudowania asfaltu na drodze powiatowej nr  2196 w miejscowości Dębnica
BR.0003.59.2016 - ustne zapytanie radnego Piotra Staszczaka skierowane podczas XXXI Sesji Rady Powiatu GnieźnieŃskiego z dnia 27.10.2016 r dotyczące funkcjonowania Biura ds. Rolnictwa
BR.0003.60.2016 - ustne zapytanie radnego Mariana Pokładeckiego z dnia 27.10.2016 r. skierowane podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.10.2016 r.dotyczące podjętych działań związanych z wprowadzeniem w II LO w Gnieźnie innowacji pedagogicznej i utworzeniem klasy usportowionej.
BR.0003.61.2016 - zapytanie radnego Rafałą Spachacza z dnia 14.11.2016 r. dotyczące stanowienia nadzoru przez Starostę i Zarząd Powiatu w związku z rozbudową i dostosowaniem szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie do wymogów Ministra Zdrowia z 2011 r. ze zm.
BR.0003.62.2016 - wniosek radnego Piotra Staszczaka z dnia 14.11.2016 r w sprawie zwoływania obrad sesyjnych Rady Powiatu na godziny przedpołudniowe.
BR.0003.63.2016   - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 16.11.2016 r w sprawie wyjaśnienia powodów odwołania sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 24 listopada 2016 r.
BR.0003.64.2016    - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 21.11.2016 r. w sprawie dodatkowego wsparcia personalnego Biura Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
BR.0003.64.2016 - ponowny wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 1.12.2016 r. dotyczący dodatkowego wsparcia kadrowego Biura Rady 
BR.0003.64.2016  - ponowny wniosek radnego Rafała Spachacza w sprawie dodatkowego etatu w Biurze Rady

BR.0003.65.2016 r . - wniosek radnego Roberta Andrzejewskiego  z dnia 23.11.2016 r w sprawie uregulowania kwestii dotyczącej zatrudnienia dodatkowych pracowników obsługi w Biurze Rady
BR.0003.66.2016 - wniosek Przewodniczącego Rady z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wykonania schodów umożliwiającym mieszkańcom osiedli Piastowskiego, Jagiellońskiego i Orła Białego dojść w stronę ulicy Świętokrzyskiej i ulicy 3 Maja
BR.0003.67.2016  - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 1.12.2016 r. dotyczące zakupu defibrylatorów (AED)
BR.0003.68.2016  - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 1.12.2016 r dotyczące wypełnienia wszystkich rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli z wcześniejszej kontroli dotyczącej ZOZ w Gnieźnie
BR.0003.69.2016 - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 2.12.2016 r. w sprawie podcięcia konarów drzew na drodze powiatowej nr 2147P na odcinku zjazdu na Łagiewniki Kościelne do Kamieńca
BR.0003.70.2016 - wniosek radnego Radosława Sobkowiaka dotyczący dokonania korekty budżetu na rok 2017: przeniesienie wydatków z Rozdziału 75818 na zadania związane z kulturą fizyczną
BR0003.71.2016 - wniosek radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 7.12.2016 r. w sprawie korekty budżetu na rok 2017 : przeniesienie wydatków z Rozdziału 60014 na przebudowę drogi przy ulicach Chudoby- Żwirki i Wigury wraz z dojazdem do basenu
BR0003.72.2016 - wniosek radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 7.12.2016 r. w sprawie korekty budżetu na rok 2017 r" przeniesienie wydatków z Rozdziału 60014 na wykonanie chodnika przy ul. Orcholskiej
BR0003.73.2016 - wniosek radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 7.12.2016 r. w sprawie korekty budżetu na rok 2017: przeniesienie wydatków z Rozdziału 60014 na na odnowienie elewacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych br 3 w Gnieźnie
BR0003.74.2016 - wniosek radnego Radosława Sobkowiaka w sprawie budżetu na rok 2017: przeniesienie wydatków z Rozdziału 60014 na doświetlenie przejśc dla pieszych przy ulicach Wrzesińska, Wyszyńskiego, 3 Maja, Słowackiego.
BR0003.75.2016   - interpelacja radnej Krystyny Żok z dnia 7.12.2016 r. w sprawie wygenerowania środków na zamieszczenie na drodze powiatowej nr 2282 informacji o konieczności poruszania się z prędkością 30 km/h
BR0003.76.2016 wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 08.12.2016 r, w sprawie korekty budżetu na 2017 r. : przeniesienie wydatków z Rozdziału 60014 na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2158 P w miejscowości Małachowo Kępe
BR0003.77.2016  wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 8.12.2016 r. o dokonanie korekty buzetu na rok 2017 : modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Mieleszyn na odcinku od skrzyżowania z drogą Mieleszyn- Karniszewo w kierunku Urzędu Gminy wraz z modernizacją chodnika
BR.0003.78.2016 wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 08.12.2016 r. w sprawie korekty budżetu na rok 2017 : naprawa drogi powiatowej nr 2183P od przejazdu kolejowego w miejscowości Świątniki Małe w kierunku Modliszewka
BR.003.79.2016   wniosek radnych Krystyny Żok, Jacka Kowalskiego, Dariusza Pilaka, Stanisława Szczepańskiego, Rafała Spachacza, Radosława Sobkowiaka, Edwarda Załęskiego dotyczący usprawnienia pracy Biura Rady
BR.0003.80.2016    interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 21.12.2016 r. w sprawie ustawienia znaku drogowego zakaz zatrzymywania się i postoju samochodów ciężarowych na początku drogi powiatowej nr 1658P w Kiszkowie
BR.0003.81.2016   zapytanie radnego Rafała Spachacza dotyczące sprawozdania z realizacji programu profilaktyki powikłań cukrzycy z roku 2016

  2015 ROK

BR.0003.1.2015   - interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie:  zamontowania dodatkowych koszy na śmieci w ciągach ulic powiatowych w Gnieźnie, tj.: Budowlanych, Chudoby, Gdańskiej i Lednickiej.
BR.0003.1.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący dodatkowych koszy na śmieci w ciągach ulic powiatowych w mieście Gnieźnie.
BR.0003.2.2015 - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie:  przywrócenia działalności poradni medycyny sportowej w Gnieźnie. 
BR.0003.3.2015 - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: dotyczący przygotowania i przedstawienia do uchwalenia  przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dokumentów strategicznych dotyczących diagnozy potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego na kolejne lata oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną (i rekomendacjami).
BR.0003.4.2015  - interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20 stycznia 2015 r. oraz z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: montażu progów zwalniających na drodze publicznej / powiatowej w miejscowości Niechanowo.
BR.0003.5.2015 - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie:  dokonania wycinki zbędnej roślinności porastającej pobocze drogi powiatowej i rów melioracyjny wzdłuż drogi w miejscowości Mierzewo. 
BR.0003.6.2015 - zapytanie radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie:  możliwości pozyskania pomocy / funduszy na rzecz renowacji parku krajobrazowego - przypałacowego w Niechanowie oraz odnowienia stawu i terenu wokół stawu znajdujących się w kompleksie krajobrazowo - przypałacowym.
BR.0003.7.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie:  planu finansowego inwestycji zabezpieczonego uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr LIII/367/2014 z dnia 25.09.2014r.
BR.0003.8.2015 - zapytanie oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej radnego Dariusza Pilaka  z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: dokonania przez obecny Zarząd Powiatu wizji lokalnej budynku D.
BR.0003.9.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie:  zatrudnienia Sekretarza Powiatu.
BR.0003.10.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: kontynuacji inwestycji rozbudowy szpitala ZOZ w Gnieźnie.
BR.0003.11.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie:  zatrudnienia doradcy Starosty Gnieźnieńskiego.
BR.0003.12.2015 - wniosek radnego Rafała Spachacza  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie:  podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu przywrócenie działalności poradni onkologicznej w Gnieźnie.
BR.0003.12.2015  - zapytanie radnego Rafała Spachacza  z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie:  profilaktyki nowotworowej w Powiecie Gnieźnieńskim oraz przywrócenia działalności poradni onkologicznej w Gnieźnie.
BR.0003.13.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie:  rozbudowy szpitala ZOZ w Gnieźnie.
BR.0003.14.2015  - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie:  zagwarantowania mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego dostępności do usług medycznych.
BR.0003.15.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: pracowni endoskopii.
BR.0003.16.2015 - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie:  usunięcia 5 drzew gatunku nierodzimego w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Mierzewo, gm. Niechanowo. 
BR.0003.17.2015 - wniosek radnej Krystyny Żok  z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: dofinansowania do zakupu strażackiego wozu bojowego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
BR.0003.18.2015  - wniosek radnej Krystyny Żok  z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wsparcia finansowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
BR.0003.19.2015 - wniosek radnego Leszka Figaja z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie: stworzenia slipu umożliwiającego zjazd do wody lawet ze sprzętem wodnym na Jeziorze Popielewskim.
BR.0003.20.2015  - wniosek radnego Leszka Figaja z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego. 
BR.0003.21.2015  - zapytanie radnego Dariusza Pilaka z dnia 12 marca 2015 r. dotyczące praw autorskich budynku D. 
BR.0003.21.2015   - zapytanie radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 28 maja 2015 r. dotyczące wykupu praw autorskich przez ZOZ w Gnieźnie. 
BR.0003.22.2015  - wniosek radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: tworzenia dróg rowerowych.
BR.0003.23.2015   - zapytanie radnego Dariusza Pilaka z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie: działki położonej w Gnieźnie. 
BR.0003.24.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący zakupu defibrylatorów zewnętrznych (AED).
BR.0003.25.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący realizacji przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie we współpracy z Zespołem Opieki Zdrowotnej  bezpłatnych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, tzw.: "białych sobót".
BR.0003.26.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący oszacowania całkowitych kosztów funkcjonowania poradni medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży (do lat 18) w Gnieźnie oraz działań zmierzających do zapewnienia bezpłatnych świadczeń dla mieszkańców w tym zakresie. 
BR.0003.27.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący cyklicznych szkoleń dla mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy. 
BR.0003.28.2015  -  wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący przygotowania Powiatowego Informatora Medycznego na rok 2015.
BR.0003.29.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący zakupu usług sportowych i kulturalnych dla wychowanków Domów Dziecka w Gnieźnie i Trzemesznie.
BR.0003.30.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący uruchomienia przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie programu profilaktyki powikłań cukrzycy "stopa cukrzycowa" w Gnieźnie.
BR.0003.31.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący rozszerzenia oferty badań diagnostycznych laboratorium analitycznego ZOZ w Gnieźnie o swoiste markery nowotworowe. 
BR.0003.32.2015   - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 13 kwietnia 2015 r. dotyczące pozyskiwania przez Powiat Gnieźnieński środków pozabudżetowych na ochronę zdrowia.  
BR.0003.33.2015     - wniosek radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotyczący zwiększenia składu osobowego pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  
BR.0003.34.2015  - interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotycząca wykonania remontu ul. Kawiary - wjazd od ul. Słonecznej do ul. Sokoła. 
BR.0003.35.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczący nawiązania współpracy gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego z Powiatem Wrzesińskim.
BR.0003.36.2015     - interpelacja radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 04 maja 2015 r. dotycząca budowy chodników przy drogach powiatowych w gminie Kiszkowo.
BR.0003.37.2015    - zapytanie radnej Moniki Twardowskiej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie: niesłusznie pobranych diet przez byłego radnego. 
BR.0003.38.2015    - wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 28  maja 2015 r. w sprawie: przesadzenia drzew, które ograniczają widoczność na skrzyżowaniu dróg z ulicy Szkolnej na Dębińską w miejscowości Witkowo. 
BR.0003.39.2015       - interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28  maja 2015 r. w sprawie: wyrównania i utwardzenia pobocza na ul. Pstrowskiego - około 200 m, wjazd od ul. Wrzesińskiej oraz z dnia 01.07.2015 r. (na podstawie §38 ust. 7 Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego).
BR.0003.40.2015     - interpelacja radnego Andrzeja Kwapicha z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie: wykonania przejścia dla pieszych (oznakowanie poziome i pionowe) na drodze powiatowej nr 2161 P.
BR.0003.41.2015      wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia centrum rehabilitacji onkologicznej wraz z hospicjum;  z dnia 22 lipca 2015 r. dotyczący deklaracji woli utworzenia centrum rehabilitacji onkologicznej wraz z hospicjum w ramach rewitalizacji obiektów (po byłej szkole) przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie; zapytanie z dnia 24.08.2015 r. dotyczące: wyrażenia woli i chęci utworzenia centrum rehabilitacji onkologicznej wraz z hospicjum w ramach rewitalizacji obiektów (po byłej szkole) przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie. 
BR.0003.42.2015     zapytanie radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczące hali sportowej. 
BR.0003.43.2015     - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 01 lipca  2015 r.w sprawie:  wsparcia zabezpieczenia medycznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
BR.0003.44.2015     - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 14 lipca  2015 r.w sprawie:  utworzenia powiatowej izby wytrzeźwień w Gnieźnie
BR.0003.45.2015        - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 14 lipca  2015 r. dotyczący budżetu obywatelskiego powiatu gnieźnieńskiego na rok 2016.
BR.0003.45.2015  - ponowny wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 18.07.2016 r. 
BR.0003.46.2015     - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 22 lipca  2015 r. dotyczący wsparcia Powiatowego Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej "DOM" w Gnieźnie w postaci zakupu bądź użyczenia rowerów dla Osób Bezdomnych, aktywnie uczestniczących w programie reintegracji społecznej oraz zapytanie z dnia 14.08.2015 r. dotyczące potrzeby i szczególnej zasadności wsparcia reintegracji Osób Bezdomnych i utworzenia programów pomocowych przez Samorząd Powiatowy. 
BR.0003.47.2015   - zapytanie radnej Krystyny Żok  z dnia 14 sierpnia  2015 r. dotyczące przystąpienia przez Powiat do postępowania konkursowego w sprawie świadczeń w zakresie onkologii.
BR.0003.48.2015    - zapytanie radnego Rafała Spachacza  z dnia 14 września 2015 r. dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych i innych dotacji przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
BR.0003.49.2015     - wniosek radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 23 września 2015 r. dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Polskiego Związku Pszczelarzy - Powiatowy Zarząd Kół Pszczelarzy w Gnieźnie.
BR.0003.50.2015     - wniosek radnej Nataszy Szalaty  z dnia 24 września 2015 r. dotyczący czytelnego oznaczenia punktu poboru krwi w Regionalnym Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie mieszczącego się przy ul. św. Jana 9 w Gnieźnie. 
BR.0003.51.2015    - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 30 września 2015 r.w sprawie wykonania pasa rozdziału na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 197 (ul. Kościelna) z drogą powiatową (ul. Pobiedziska). 
BR.0003.53.2015     - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 października 2015 r.w sprawie namalowania linii podwójnej ciągłej na łuku drogi, którą stanowi ul. Parkowa w Niechanowie.
BR.0003.54.2015     - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 października 2015 r.w sprawie przejścia dla pieszych (tzw. "zebra") przez drogę powiatową w miejscowości Goczałkowo.
BR.0003.55.2015     - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 października 2015 r.w sprawie budowy jednostronnego chodnika we wsi Gurowo.
BR.0003.56.2015     - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 października 2015 r.w sprawie usunięcia części gałęzi z drzew rosnących w pasie drogi powiatowej na odcinku Niechanowo - Karsewo - Mierzewo.
BR.0003.57.2015     - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 października 2015 r.w sprawie rozważenia pobudowania "prostego" ronda w miejscowości Karsewo przy rozstaju dróg powiatowych w kierunkach Mierzewo, Malczewo.
BR.0003.58.2015      - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 21 października 2015 r.dotyczący deklaracji zakupu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych 
(AED) oraz propozycji wyasygnowania w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016 wymiernych środków na profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowia. 
BR.0003.59.2015
 - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 22 października 2015 r.w sprawie  dodatkowej pomocy finansowej i rzeczowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci  i Młodzieży, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Dominikanek w Mielżynie. 
BR.0003.60.2015     interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 29 października 2015 r.w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych i zamontowania sygnalizacji świetlnej na żądanie na ul. Witkowskiej, w szczególności przejścia dla pieszych na wysokości ul. Wrzesińskiej i ul. Pstrowskiego.
BR.0003.61.2015    wniosek radnej Nataszy Szalaty z dnia 29 października 2015 r. dotyczący czytelnego oznakowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy wejściu do szpitala na ul. 3 Maja oraz utworzenia punktu informacyjnego dla pacjentów z możliwością doinformowania się o rejestrację i gdzie mogą udać się po pomoc medyczną. 
BR.0003.62.2015
 
interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrównania pobocza i wydzielenia miejsc parkingowych przy ul. 17 Dywizji Piechoty - pobocze przy cmentarzu. 
BR.0003.63.2015
 
 - wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 29 października 2015 r. w sprawie dofinansowania szkół powiatu gnieźnieńskiego w wysokości 3.000 zł.
BR.0003.64.2015     wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 30 października 2015 r. dotyczący profilaktyki i epidemiologii zatruć dopalaczami w Powiecie Gnieźnieńskim. 
   wniosek radnego Tadeusza Pietrzaka z dnia 02 listopada 2015 r. dotyczący dofinansowania Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie oraz Światowych Dni Młodzieży 2016 w Gnieźnie - w kwotach po 6.750 zł. 
BR.0003.66.2015
 
   - interpelacja radnego Tadeusza Pietrzaka z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie kontynuacji budowy chodnika na odcinku wieś Dalki - wieś Mnichowo.
  wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 04 listopada 2015 r. dotyczący programów profilaktyki chorób nowotworowych adresowanych dla młodzieży. 
BR.0003.68.2015   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 04 listopada 2015 r. dotyczący wsparcia przez Powiat Gnieźnieński regionalnych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 r. 
BR.0003.69.2015  wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 04 listopada 2015 r. dotyczący wdrożenia w Powiecie Gnieźnieńskim programu dla seniorów p.n. "Koperta Życia".
BR.0003.70.2015      interpelacja radnego Macieja Łykowskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie usunięcia pozostałości po wyciętych drzewach na drodze prowadzącej przez Mielno.
BR.0003.71.2015   interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wykonania remontu na drodze powiatowej Kiszkowo - Sroczyn w Miejscowości Węgorzewo. 
BR.0003.72.2015  - interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie dokonania przycinki oraz pielęgnacji drzew znajdujących się na ulicy Kasprowicza w Gnieźnie. 
BR.0003.73.2015     - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie ruchu ciężarowego dopuszczającego tonaż do 15 t na drodze powiatowej na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 197 przez miejscowości Imiołki do miejscowości Skrzetuszewo
BR.0003.73.2015   - ponowna interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 10.05.2016 r.
BR.0003.74.2015   - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 07 grudnia 2015 r. dotyczący odstąpienia od sprzedaży nieruchomości przy ulicy Gdańskiej 106, dążenia do zmiany Studium i MPZP.
BR.0003.75.2015    - interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia radnym Rady Powiatu Gnieźnieńskiego harmonogramu działań związanych z doświetleniem przejść dla pieszych przy drogach powiatowych oraz przedstawienia działań Zarządu Powiatu, harmonogramu na kolejne lata łącznie z zabezpieczeniem finansowym dla rozwiązania problemu doświetlenia przejść dla pieszych we wszystkich gminach powiatu gnieźnieńskiego, gdzie występują drogi powiatowe. 
BR.0003.75.2015   ponowna interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 25.02.2016 r.

2014 ROK 

BR.0003.41.2014   -  interpelacja radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: przepustu na drodze wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Owieczki.
BR.0003.42.2014  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia konsultacji społecznych, ze stałym udziałem seniorów z Powiatu, z wyznaczeniem harmonogramu spotkań. 
BR.0003.43.2014  - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
BR.0003.44.2014  zapytanie oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej radnego Rafała Spachacza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: epidemiologii chorób nowotworowych w Powiecie Gnieźnieńskim. 
BR.0003.45.2014  - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawach: 
- dokończenia budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czechowo, gmina Niechanowo;
- całkowitej wycinki zbędnej roślinności wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Marysin - Nowa Wieś Niechanowska, gmina Niechanowo;
- dokończenia budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Karsewo, gmina Niechanow;
- dokończenia budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. 22 lipca w miejscowości Niechanowo) w kierunku Żydowa;
- dokończenia budowy chodnika (II etap), wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Potrzymowo, gmina Niechanowo. 
BR.0003.46.2014  - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawach:
- położenia nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Mierzewo - Jarząbkowo, gmina Niechanowo;
- budowy chodnika wzdłuż w/w drogi powiatowej, tj. na odcinkach zabudowanych we wsiach Mierzewo i Jarząbkowo, gmina Niechanowo.
BR.0003.47.2014     - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: promocji terenów inwestycyjnych oraz współpracy z gminami w sprawie włączenia do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tworzenia nowych miejsc pracy. 
BR.0003.48.2014   - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: przygotowań Powiatu Gnieźnieńskiego do przyjęcia licznych delegacji młodzieży ze świata w 2016 r. w ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży.
BR.0003.49.2014     - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: przygotowań Powiatu Gnieźnieńskiego do planowanej wizyty Ojca Świętego Franciszka w 2016 r.