logo
logo bip
2020
 
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 20 lutego 2020 r.
 
Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objetość są dostępne  w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 23 stycznia 2020 r.

 
Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objetość są dostępne  w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 

 2019

 
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 21 listopada 2019 r.
 
Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objetość są dostępne  w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 

 
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 22 maja 2019 r.
 
Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objetość są dostępne  w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 
 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 21 marca 2019 r.
 
Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objetość są dostępne  w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 
 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 22 lutego 2019 r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objetość są dostępne  w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 
KBiPP 22.02.2019 r.