logo
logo bip

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 17 października 2019 r. 

Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załaczniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 25 września 2019 r. 

Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załaczniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

KZOSIAZ, KBIPP, KIRIOS 25.09.2019 r. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komijsi Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 18 czerwca 2019 r. 

Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załaczniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

KIRIOŚ, KBIPP 18.06.2019 r. 

 
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej  

Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane sa w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
 
 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Gniezna i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 marca 2019 r.
Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane sa w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

 
  
 
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dn., 26 lutego 2019 r.
cz. I
cz. II
 
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Protokół zapisany jest w formacie pdf, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objetość udostępniane są w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
 
KZOSIAZ oraz KSWIP 7.12.2018 r.
 
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku publicznego oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Protokół zapisany jest w formacie PDF, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane sa w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.