logo
logo bip
Rejestr zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader. Treść oraz odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych ze względu na objętość dostępna jest do wglądu w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.