logo
logo bip

Rejestr wniosków i opinii Komisji VI kadencji  (2018-2023)Rejesrty prezentujemy w pliku PDF  - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat rearder lub tożsamego.

Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Finansowa 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej