logo
logo bip

Protokół zapisany jest w formacie pdf - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

Protokół  z  nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 15 i 20 października 2020 r.