logo
logo bip
  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, od dnia 1 września 2019 r.