logo
logo bip
 1. Zmiana do porządku obrad zgłoszona przez Starostę Gnieźnieńskiego. 
 2. Zmiana do porządku obrad zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XIII Sesji Rday Powiatu Gnieźneńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. 
 4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 lipca 2019 r. 
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XVI Sesji Rday Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. 
 7. Uchwała w sprawie:  zmiany uchwały Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  29 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński;
 8. Uchwała w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego  drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2020.
 9. Zamknięcie listy kandydatów do składu komisji na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zakłądu Opiekuńczo -Leczniczego w Gnieźnie. 
 10. Głosowanie na kandydata Damiana Kluczyńskiego. 
 11. Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zakładu OPiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie 
 12. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
 13. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku