logo
logo bip
 1. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Zmiana porządku obraz zgłoszona przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego 
 3. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XV/156/2008 Rday Powiatu Gnieźnieńskiego w z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 - 2020, zmienionej uchwałą nr LIV/369/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 października 2014 r. 
 4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/99/2019 Rday Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 
 5. Uchwała w sprawie: wyodrębnienia i połączenia ośrodka interwencji kzyzysowej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 
 6. Uchwała w sprawie: połączenia Świetlicy Środowiskowej "Dzieci z Chmur" w Gnieźnie z Powiatiwym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 
 7. Uchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
 8. uchwała w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. 
 9. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
 10. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia anonimowej skargi z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zastrzeżeń do zatrudnienia lekarza przez Dyrekcję Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ul. Św. Jana 9.
 11. Wniosek formalny dotyczący zakończenia dyskusji.
 12. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
 13. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnexnieńskiego w 2019 roku. 
 14. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu w sprawie sytuacji finansowej JST.