logo
logo bip
I Liceum Ogólnokształcące

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Gniezno, dnia 23.11.2018

 

ILO.1.2018/PN

 

Zamawiający:

I Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

ul. Kostrzewskiego 3

62-200 Gniezno

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  
 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja terraformowania obcej planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 Uzasadnienie:

Działając na podstawie  art.93 ust.1 pkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych                      Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego               Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja terraformowania obcej planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, gdyż  nie wpłynęła żadna oferta.