logo
logo bipZakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni integracji sensorycznej

oraz do prowadzenia zajęć z hydroterapii


Informacja o wyborze oferty 27.05.2019


Informacja z otwarcia ofert 20.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych,

pracowni specjalistycznych oraz na zajęcia specjalistyczne


Informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu 27.03.2019

Informacja z otwarcia ofert 20.03.2019

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14