logo
logo bip
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

WOA.272.20.2021.WOA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

WOA.272.15.2021.SLR Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

SLR.2600.15.2021 Dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem i klawiaturą oraz urządzenia wielofunkcyjnego

Dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem i klawiaturą oraz urzadzenia wielofunkcyjnego

WOA.272.18.2021.WI - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

WOA.272.18.2021.WI - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach zadania "Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej"

WOA.272.17.2021.WI

Wykonanie ogrodzenia dla nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych odpowiednio przy ul. Konopnickiej 18 i 20 w Gnieźnie

WOA.272.19.2021.WI - Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12"

WOA.272.19.2021.WI - Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12"

WOA.272.16.2021.WI - Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12

WOA.272.16.2021.WI - Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12"

Wykonanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia na ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie

Wykonanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia na ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie

WOA.272.14.2021.WOA Kompleksowe sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Kompleksowe sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

WOA.272.10.2021.WI Przygotowanie dokumentacji w zakresie audytu energetycznego, ekspertyz środowiskowych, studium wykonalności i dokumentacji technicznej, pod modernizację budynku I Liceum Og

Przygotowanie dokumentacji w zakresie audytu energetycznego, ekspertyz środowiskowych, studium wykonalności i dokumentacji technicznej, pod modernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

WOA.272.12.2021.OZK Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

WOA.272.12.2021.OZK Zaprojektowanie, dostawę wraz z wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

WOA.2600.102.2021 Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu regałów przesuwnych – jezdnych w archiwum

WOA.2600.102.2021 Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu regałów przesuwnych – jezdnych w archiwum

WOA.2600.74.2021.POWTÓRKA Zakup drukarki termotransferowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi i kolektorów danych z oprogramowaniem

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu - Formularz ofertowy - edytowalny

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu - Formularz cenowy - edytowalny

Pytania i odpowiedzi z dnia 09.09.2021r.

Pytania wraz z modyfikacją z dnia 10.09.2021r..

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

WOA.2600.74.2021 Zakup drukarki termotransferowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi i kolektorów danych z oprogramowaniem

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu - Formularz ofertowy - edytowalny

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu - Formularz cenowy - edytowalny

Informacja o unieważnieniu postępowania

Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie oraz członków ich ro

WOA.2600.83.2021 Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy - edytowalny

Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert

Pytania oraz modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.08.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

WZSS.2600.7.2021 Ogłoszenie o zamówieniu na "zakup środków ochrony osobistej"

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.06.2021r.

Modyfikacja Ogłoszenia z dnia 17.06.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.07.2021r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach - "Usługa stworzenia koncepcji, zaprojektowania wraz z wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego"

Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na "Zakup sprzętu, oprogramowania, usług informatycznych oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług" z dnia 13.04.2021 r..

Zapytanie o szacunkową wartość

Załącznik nr 1 - Formularz szacowania wartości

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 15.04.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych aktualny na dzień 01.07.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych aktualny na dzień 05.10.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych aktualny na dzień 30.11.2021 r.

Nr sprawy: WOA.272.17.2020.WI "Wykonanie i montaż dźwigu w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej 106"

Ogłoszenie

SIWZ i załączniki

STWiOR - Załącznik nr 7 do Siwz

Przedmiar robót - Załącznik nr 8 do Siwz

Projekt umowy - Załącznik nr 9 do Siwz

Rysunek (fundament, parter) - Załącznik nr 10 do Siwz

Rysunek (piętro) - Załącznik nr 11 do Siwz

Rysunek (przekrój bb) - Załącznik nr 12 do Siwz

Rysunek (przyziemie) - Załącznik nr 13 do Siwz

Informacja z otwarcia ofert 30.12.2020 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14.01.2021 r.

 

Informacja o udzieleniu zamówień w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Udzielone zamówienia

WOA.272.21.2020 Dostawa laptopów dla szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ

Edytowalne załączniki nr 1,4,5 do SIWZ

Odpowiedzi i modyfikacja do SIWZ z dnia 17.11.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji

Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji

Odpowiedzi na zapytania  - 19.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie WOA.272.20.2020

Ogłoszenie

Formularz cenowy - załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Edytowalne załączniki nr 1,4,5 do Ogłoszenia o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia wraz z modyfikacją zapisów ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu po modyfikacji

Pytania i odpowiedzi do treści Ogłoszenia wraz z modyfikacją zapisów

Informacja z otwarcia ofert 20.11.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Nr spr: WOA.272.18.2020.WOA Usunięcie przyczyn i skutków zawilgocenia ścian Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

Ogłoszenie

Siwz wraz z załącznikami nr 1-3

Załącznik nr 4 do Siwz - STWiOR

Załącznik nr 5 do Siwz  -Przedmiar robót

Załącznik nr 6 do Siwz - Projekt umowy

Załącznik nr 7 do Siwz - Rzut budynku - parter

Załącznik nr 8 do Siwz - Rzut budynku - piwnica

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych WOA.272.19.2020.SLR

Ogłoszenie

SIWZ

Edytowalny załącznik nr 1,4,5 do SIWZ

Formularz cenowy część I - Załącznik nr 2A do SIWZ

Formularz cenowy część II - Załącznik nr 2B do SIWZ

Formularz cenowy część III - Załącznik nr 2C do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia część I - Załącznik nr 3A do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia część II - Załącznik nr 3B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia część III - Załącznik nr 3C do SIWZ

Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi i modyfikacja do SIWZ z dnia 05.11.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia część I - Załącznik nr 3A do SIWZ po modyfikacji

Opis przedmiotu zamówienia część II - Załącznik nr 3B do SIWZ po modyfikacji

Opis przedmiotu zamówienia część III - Załącznik nr 3C do SIWZ po modyfikacji

Formularz cenowy część I - Załącznik nr 2A do SIWZ po modyfikacji

Formularz cenowy część II - Załącznik nr 2B do SIWZ po modyfikacji

Formularz cenowy część III - Załącznik nr 2C do SIWZ po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19.11.2020 r.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń drukujących WOA.272.15.2020

Ogłoszenie

SIWZ

Edytowalne załączniki nr 1,4,5 do SIWZ

Formularz cenowy część I - załącznik nr 2A do SIWZ

Formularz cenowy część II - załącznik nr 2B do SIWZ

Formularz cenowy część III - załącznik nr 2C do SIWZ

Formularz cenowy część IV - załącznik nr 2D do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia część I - załącznik nr 3A do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia część II - załącznik nr 3B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia część III - załącznik nr 3C do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia część IV - załącznik nr 3D do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 30.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania  - dot. części III z dnia 12.11.2020 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19.11.2020 r.

Kompleksowe sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - WOA.272.16.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.10.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Usługi Społeczne - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym, z podziałem na 8 części. Nr sprawy WOA.272.14.2020.WI

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 - Wzór umowy powiarzenia danych osobowych

Odpowiedzi na zapytania 10.09.2020 r.

Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja 11.09.2020 r.

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - modyfikacja z dnia 11.09.2020 r.

Odpowiedzi na zapytania 16.09.2020 r.

Informacja z otwarcia z dnia 24.09.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia - część V, VII

Informacja o udzieleniu zamówienia - część IV, VIII

Informacja o udzieleniu zamówienia - część I, II, III, VI

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na "Zakup sprzętu, oprogramowania, usług informatycznych oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług"

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz szacowania wartości zamówienia

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

WOA.272.11.2020.WI - Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci

Ogłoszenie

SIWZ wraz załącznikami 1-8

Załącznik nr 9 do Siwz - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 10 do Siwz - Projekt umowy

Odpowiedzi na zapytania 31.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert  z dnia 12.08.2020 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania 30.06.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr sprawy: WOA.272.10.2020.WI Prace modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie

Ogłoszenie

Siwz wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6

STWiOR - Załącznik nr 7 do Siwz

Przedmiar - Załącznik nr 8 do Siwz

Projekt umowy - Załącznik nr 9 do Siwz

Wizja lokalna odbędzie się w dniach 1,2,3.07.2020 r. w godz. od 08:00 do 15:00

Pytania i odpowiedzi z dnia 06.07.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2020r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17.07.2020 r.

Usługi społeczne - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym, z podziałem na 2 części. Nr sprawy WOA.272.5.2020.WI

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 - Wzór umowy powierzenia danych

Odpowiedzi na zapytania 15.05.2020 r.

Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert z dnia 19.05.2020 r.

Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja z dnia 22.05.2020 r.

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - po modyfikacji z dnia 22.05.2020 r. - dotyczy części II

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.05.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług "Zakup sprzętu, oprogramowania, usług informatycznych oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług".

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz szacowania wartości zamówienia

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 08.05.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.05.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.05.2020r.

 

Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12. Nr sprawy WOA.272.6.2020.WI

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załacznikami nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ

Zalacznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

Zalacznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany 

Zalacznik nr 11 do SIWZ - STWIOR

Zalacznik nr 12 do SIWZ - Przedmiary robot

Zalacznik nr 13 do SIWZ - Pozwolenie na budowe

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.04.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.04.2020r.

Informacja o wizji lokalnej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.04.2020 r.

Informacja o wynikach postępowania  z dnia 28.04.2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. (Aktualizacja I)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych n 2020 r. (korekta do aktualizacji I)

Ogłoszenie na usługę społeczną "Usługa cateringu dla uczestników szkoleń/kursów w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 "Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na ryn

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunkóworaz niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

Informacja o modyfikacji załącznika nr 3 do Ogłoszenia

Zmodyfikowany załącznik nr 3  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI „ZAKUP SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, USŁUG INFORMATYCZNYCH ORAZ WDROŻENIE I URUCHOMIENIE E-USŁUG W RAMACH PROJEKTU

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia

Formularz szacowania wartości zamówienia - Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

Sprostowanie formularza szacowania wartości zamówienia

Formularz szacowania wartości zamówienia po sprostowaniu - Załącznik nr 2

 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego WOA.272.14.2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym w powiecie gnieźnieńskim oraz usługa cateringu w ramach projektu nr RPWP.0

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 -  Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków oraz o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4a - Wykaz Usług dla części I-V

Załącznik nr 4b - Wykaz Usług dla części VI

Załącznik nr 5a - Wzór umowy dla części I-V

Załącznik nr 5b - Wzór umowy dla części VI

Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 -  Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania oraz informacja o modyfikacji

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja z dnia 17.12.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania 18.12.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania oraz informacja o modyfikacji z dnia 20.12.2019 r.

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja z dnia 20.12.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 23.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu części VI zamówienia z dnia 09.01.2020 r.

Sprostowanie

Część II - Informacja o unieważnieniu postępowania oraz o braku udzielenia zamówienia

Część III - Informacja o unieważnieniu postępowania oraz o braku udzielenia zamówienia

Część I - informacja o udzieleniu zamówienia

Część V - Informacja o udzieleniu zamówienia

Część IV - informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.11.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.11.2019r.

Unieważnienie z dnia 05.12.2019r.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz cenowy - załacznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu oraz modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GNIEŹNIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki nr 1- nr 5

Załącznik nr 6 do SIWZ (projekt umowy)

 

11.10.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

21.10.2019 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

29.10.2019 r.

Kompleksowe sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Ogłoszenie 

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.10.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.10.2019r.

Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki nr 1-4 do Ogłoszenia o zamówienia wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym w powiecie gnieźnieńskim w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16

Informacja z otwarcia ofert.
 

Unieważnienie postępowania  - część V    

Unieważnienie postępowania  - część VII


Unieważnienie postępowania - część VIII

Informacja o udzieleniu zamówienia na część II, III, IV, VI, IX, X

Informacja o nieudzieleniu zamówienia - część I

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym w powiecie gnieźnieńskim w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16.

Ogloszenie o zamówieniu_szkolenia.pdf
Zalacznik nr 1 Formularz oferty.pdf
Załacznik nr 2 Opis przedmiotu zamowienia.pdf
Załacznik nr 3 Oswiadczenie.pdf
Załacznik nr 4a Wykaz usług szkolenia.pdf
Załacznik nr 4b Wykaz usług catering.pdf
Załacznik nr 5a Umowa dla części I - IX.pdf
Załacznik nr 5b Umowa dla częsci X.pdf 
Załącznik nr 6 Umowa powierzenia przetwarzania danych.pdf
Załącznik nr 7 Oswiadczenie oferenta.pdf

 
Wyjaśnienia oraz zmiana treści ogłoszenia i wydłużenie terminu.

Ogloszenie o zamówieniu_szkolenia - zmiana
Wyjasnienia oraz zmiana treści Ogłoszenia
Załacznik nr 2_Opis przedmiotu zamowienia - zmiana

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019

 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku.
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku.
 
07.01.2019 r. 
 
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
 
28.01.2019 r.
 
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
 
14.11.2019 r.

Dostawa tonerów oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5
Załącznik nr 6 do SIWZ
09.11.2018 r. 

Informacja z otwarcia ofert
19.11.2018 r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania-część II zamówienia
20.11.2018 r. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-część I zamówienia
28.11.2018 r. 

Usługa ubezpieczenia powiatu gnieźnieńskiego

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05.11.2018 r. 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
25.10.2018 r. 

Odpowiedź na zapytania 
31.10.2018 r.

Odpowiedzi na zapytania
05.11.2018 r. 

Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
06.11.2018 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia
14.11.2018 r. 

Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki do SIWZ
17.08.2018 r. 

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
23.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
27.08.2018 r. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.09.2018 r. 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego do kwoty 16.572.845,72 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki do SIWZ
14.08.2018 r. 

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
20.08.2018 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
20.08.2018 r. 

Zapytania i odpowiedzi do SWIZ
22.08.2018 r. 

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
zał. do odpowiedzi na zapytania do SIWZ-KRS
zał. do odpowiedzi na zapytania do SIWZ-uchwała w spr. powołania Skarbnika Powiatu
29.08.2018 r. 

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
30.08.2018 r. 

Informacja z otwarcia ofert
05.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie
05.09.2018 r. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.10.2018 r. 

Przebudowa oraz remont wąskotorowej linii kolejowej na odcinku Gniezno-Jelonek

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki do SIWZ
Projekt budowlany, STWiORB, pozwolenie na budowę, przedmiary
03.07.2018 r. 

23.07.2018 r. 
25.07.2018 r.  
14.08.2018

Budowa piłkochwytow wokół boiska z nawierzchnią poliuretanową

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki od nr 1 do nr 5
załącznik nr 6 do SIWZ
Przedmiar
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków
Dokumentacja projektowa-opis
Dokumentacja projektowa-rysunki

Informacja z otwarcia ofert
24.07.2018 r. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.08.2018 r. 

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki od nr 1 do nr 5 
załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert
18.06.2018 r. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.06.2018 r. 

Budowa piłkochwytów wokół boiska z nawierzchnią poliuretanową

Ogłoszenie

22.06.2018 r.
22.06.2018 r. 

Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Gnieźnie


Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki

30.05.2017 r.

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

05.06.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO


SIWZ i załączniki

22.05.2018 r.

30.05.2018 r.


25.06.2018 r. 

03.07.2018 r. Budowa piłkochwytów wokół boiska z nawierzchnią poliuretanową

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki od nr 1 do nr 5 
załącznik nr 6 do SIWZ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiar
Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
Decyzja Miejskiego Konserwatora  Zabytków
Dokumentacja projektowa-opis techniczny
Dokumentacja projektowa- rysunki

Informacja o unieważnieniu postępowania
24.05.2018 r. 

Przebudowa budynku po policji na cele PCPR i innych użytkowników

Ogłoszenie
SIWZ i zał. od nr 1 do nr  6
zał. nr 7 do SIWZ-projekt umowy
pozwolenie na budowę
przedmiar parter
przedmiar inst. hydrant.
STWiOR
inst. sanit. p.poż. 
inst. sanit.
opis tech.
opis elektr.
inf. dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
rzut parteru
rzut II piętro
przekrój
elewacje
zestawienie stolarki
balustrada wewnętrzna
hol kład ścian
rzut parter-kolorystyka ścian
rzut parter- posadzki
rzut parter-sufity
inst. oświetleniowa parter
rzut piwnicy inst. p.poż.
rzut parteru inst. p.poż. 
rzut parteru inst. wod.-kon. i c.o.
rzut I piętro inst.p.poż.
rzut II piętro inst. p.poż. 
rzut poddasza inst. p.poż.
rzut elementów konstr. parteru- etap I
opis architektura

Informacja z otwarcia ofert
08.05.2018 r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania
24.05.2018 r. 

PRZEBUDOWA ORAZ REWITALIZACJA WĄSKOTOROWEJ LINII KOLEJOWEJ NA ODCINKU GNIEZNO-JELONEK


Ogłoszenie o zamówieniu17.04.2018 r.


07.05.2018 r. 

08.05.2018 r. 


10.05.2018 r.

PRZEBUDOWA ORAZ REWITALIZACJA WĄSKOTOROWEJ LINII KOLEJOWEJ NA ODCINKU GNIEZNO-JELONEK

Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki nr 1 - 7

Projekt budowlany, STIWOR, Pozwolenie na budowę, Przedmiar

26.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

10.04.2018 r.

Unieważnienie postępowania

16.04.2018 r.

Przebudowa budynku po policji na cele PCPR i innych użytkowników

Ogłoszenie
SIWZ i zał. od nr 1 do nr 6

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ROKU 2018


Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1759 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018

17.01.2018r. 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018-stan na dzień 23.01.2018 r. 

23.01.2018 r. 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018 - stan na dzień 21.02.2018r.

21.02.2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018 - stan na dzień 06.04.2018r.

06.04.2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018-stan na dzień 08.08.2018 r. 

08.08.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018-stan na dzień 03.10.2018 r. 

03.10.2018 r. 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018-stan na dzień 15.11.2018 r. 

15.11.2018 r. 

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU I PRACOWNI KOMUNIKACJI W JĘZYKACH OBCYCH W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH


SIWZ i załączniki od 1-7
Ogłoszenie o zamówieniu

09.01.2018r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

15.01.2018r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

17.01.2018r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

17.01.2018r.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

17.01.2018r.

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

19.01.2018r.

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

19.01.2018r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Unieważnienie postępowania

23.01.2018 r. 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA "REMONT SALI SPORTOWEJ"


Wybór najkorzystniejszej oferty

09.01.2018r.

Usługa ubezpieczenia Powiatu Gnieźnieńskiego

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki nr 2,3,4,5,9
załącznik nr 1 do SIWZ
załącznik nr 6 do SIWZ
załącznik nr 7 di SIWZ
załącznik nr 8 do SIWZ
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o otwarciu ofert
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Informacja o unieważnienie postępowania

REMONT SALI SPORTOWEJ


Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ i załączniki od 1 do 7
Program funkcjonalno-użytkowy
Podłoga sportowa
Opinia  techniczna
Projekt budowlany
 
05.12.2017r.

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

14.12.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

20.12.2017r.

Usługa ubezpieczenia powiatu

 27.11.2017  

Ogłoszenie

SIWZ
MONTAŻ NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH MURÓW OGNIOWYCH NA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GNIEŹNIE

SIWZ i załączniki 
Ogłoszenie o zamówieniu
Rzut dachu
Przedmiar


14.12.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA " ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WYPOSAŻENIEM PODSTAWOWYM W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GNIEŹNIE


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.11.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO SIWZ NR 152/2017/N/Gniezno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedź na zapytania do SIWZ
Załącznik do odpowiedzi

13.11.2017r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik do odpowiedzi

15.11.2017r.

Informacja o otwarciu ofert

27.11.2017

Ogłoszenie o wynikach postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

zakup usług promocji projektu

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA USŁUGĘ:

„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - warunki techniczne
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert
Oświadczenie - grupa kapitałowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WYPOSAŻENIEM PODSTAWOWYM W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GNIEŹNIE


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki 1-7 
załącznik nr 1 do umowy

Załączniki dotyczące części technicznej:  Projekty budowlane, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiary robót, wizualizacje, pozwolenie na budowę

19.10.2017r.  


03.11.2017r.


Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

"Rozbudowa narzędzi wraz z konwersją bazy danych i szkoleniami"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI


Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA USŁUGĘ:

„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego"


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - warunki techniczne

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA:

„Dostawę infrastruktury informatycznej"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert 

Oświadczenie grupa kapitałowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WYPOSAŻENIEM PODSTAWOWYM W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GNIEŹNIE

Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ i załączniki 1-7
Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do Umowy
Załącznik nr 2 do umowy

Załączniki dotyczące części technicznej:  Projekty budowlane, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiary robót, wizualizacje, pozwolenie na budowę

22.09.2017r.

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

29.09.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

09.10.2017r.

Unieważnienie postępowania

10.10.2017r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA:

„Dostawę infrastruktury informatycznej"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - wzór umowy


Pytania i odpowiedzi

Załącznik graficzny do pytania 2

 

 Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zakup samochodów do przewozu dzieci

Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ i załączniki

08.09.2017r.

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

12.09.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

18.09.2017r.

Unieważnienie postępowania

26.09.2017r.

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

zakup usług promocji projektu

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług doradczych i wsparcia technicznego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

na świadczenie usług doradczych i wsparcia technicznego

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz prac

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

"Dostawa infrastruktury informatycznej"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2 Społeczeństwo Informacyjne Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

"Dostawa baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2 Społeczeństwo Informacyjne Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA "WYKONANIE IZOLACJI POZIOMYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH BUDYNKU GŁÓWNEGO DAWNYCH KOSZAR PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W GN

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.08.2017r.

ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WYPOSAŻENIEM PODSTAWOWYM W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GNIEŹNIE


Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1-7
Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do Umowy

Załączniki dotyczące części technicznej  : Projekty budowlane, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiary robót, wizualizacje, pozwolenie na budowę

27.07.2017r. 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

08.08.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

16.08.2017r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania

22.08.2017r. 

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

"Świadczenie usług doradczych i wsparcia technicznego"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2 Społeczeństwo Informacyjne Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie

 

 

 


WYKONANIE PIŁKOCHWYTÓW PRZY BOISKU W GNIEŹNIE, UL. SOBIESKIEGO 20


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1-7
załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa
załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
załącznik nr 10 - przedmiar robót
załącznik nr 11 - pismo Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
załącznik nr 12 - decyzja Miejski Konserwator Zabytków

13.07.2017r. 

Zapytania do SIWZ

25.07.2017r. 

Informacja z otwarcia ofert

28.07.2017r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania

18.08.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W GNIEŹNIE"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.07.2017r.

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH BUDYNKU GŁÓWNEGO DAWNYCH KOSZAR PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W GNIEŹNIE

Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ i załączniki 1-6
Rzut
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót

05.07.2017r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

11.07.2017r. 

Informacja z otwarcia ofert

19.07.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE P.N.: LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.06.2017r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU P.N.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W GNIEŹNIE

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (1-7)
Załącznik nr 8 - rzut/rysunek
Załącznik nr 9 - rzut/rysunek
Załącznik nr 10 - STWiOR
Załącznik nr 11 - Przedmiar

14.06.2017r.

Informacja z otwarcia ofert  

29.06.2017r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU P.N.: LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki

19.05.2017r.

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

25.05.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

30.05.2017r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

14.06.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA "DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SALI SPORTOWEJ"


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.05.2017r.

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SALI SPORTOWEJ


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki
Projekt holu
Rozmieszczenie głośników

28.04.2017r.

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

09.05.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

15.05.2017r.

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017


Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.  

Plan postępowań o udzielenie zamówień na roku 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017 -stan na dzień 12.06.2017r.