Zwołanie nadzwyczajnej XX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XX sesja Rady Powiatu 12.04.2012