Zwołanie XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXIII sesja Rady Powiatu 31.05.2012 r.