Zwołanie nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XXVIII sesja Rady Powiatu 22.11.2012 r.