Zwołanie XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXIX sesja Rady Powiatu 29.11.2012 r.