Zwołanie nadzwyczajnej XXX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XXX sesja Rady Powiatu 17.12.2012 r.