Zwołanie XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXI sesja Rady Powiatu 27.12.2012 r.