Zwołanie XXXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie XXXVI sesji Rady Powiatu 25.04.2013 r.