Zwołanie nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Powiatu 19.04.2013 r.