Zwołanie nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Powiatu 19.04.2013 r.