Zwołanie XXXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie XXXVIII sesji Rady Powiatu 28.05.2013 r.