Zwołanie XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie XXXIX sesji Rady Powiatu 25.06.2013 r.