Zwołanie nadzwyczajnej XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie nadzwyczajnej XL sesji Rady Powiatu 31.07.2013 r.