Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2014 rok

Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.01.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok

Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.01.2014 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.01.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2010 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach

Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.02.2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014

Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Zdrowia

Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.10.2011  r. w sprawie: wprowadzenia zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o systemie kontroli zarządczej 

Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu projektu „Błękitna krew”

Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powołania Komisji Socjalnej, zasad korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego Funduszu pracownikom Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Zmienione Zarządzeniem Nr 64/2015

Zarządzenie nr 13/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany składu zespołu projektowego, ds. realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”  - Zmienione Zarządzeniem 59/2014

Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2014 r. w sprawie pomocy finansowej z ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.03.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok

Zarządzenie nr 16/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.03.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Zarządzenie nr 17/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.03.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok

Zarządzenie nr 18/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.03.2014 r. w sprawie powołania jury konkursu fotograficznego i filmowego „Honorowe krwiodawstwo w obiektywie” oraz określenia zasad pracy członków jury

Zarządzenie nr 19/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2013 rok

Zarządzenie nr 20/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2011 r. 

Zarządzenie nr 21/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.03.2014 r. w sprawie powołania Męża zaufania w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie  

Zarządzenie nr 22/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.04.2014 r. w sprawie powołania zespołu Konsultacyjnego ds. aktualizacji „Strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020”

Zarządzenie nr 23/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.04.2014 r. w sprawie powołania komisji do wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

Zarządzenie nr 24/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.04.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok

Zarządzenie nr 25/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.04.2014 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 26/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.04.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2013 w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 27/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.05.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok  

Zarządzenie nr 28/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.05.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie szpitala w Gnieźnie przy ul. 3Maja

Zarządzenie nr 29/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Zdrowia - Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 
Zarządzenie nr 29A/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.06.2014 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie  
 
Zarządzenie nr 30/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok  
 
Zarządzenie nr 31/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 września 2011 r. "przetargu" w trybie określonym w art. 701 oraz 703 - 705 Kodeksu cywilnego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej

Zarządzenie nr 32/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.07.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
 
Zarządzenie nr 34/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.07.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok  

Zarządzenie nr 35/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg 

Zarządzenie nr 36/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.07.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2009 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 37/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.07.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok

Zarządzenie nr 38/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora - konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Zarządzenie nr 39/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.07.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok

Zarządzenie nr 40/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.07.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok

Zarządzenie nr 41/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  - Zmienione Zarządzeniem Nr 15/2016

     Regulamin przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej 

     Wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej  

     Umowa o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej 

     Regulamin refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

     Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  

     Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zarządzenie nr 42/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz Regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej- Zmienione Zarządzeniem Nr 54/2014

     Regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej

     Umowa o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków   

     Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków 

     Charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia

     Informacja na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań   

     Oświadczenie osoby niepełnosprawnej 

     Oświadczenie 

     Regulamin zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej   

     Umowa o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

     Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

     Oświadczenie pracodawcy

     Oświadczenie o pomocy publicznej

     Oświadczenie dotyczące uzyskanych dochodów i zobowiązań finansowych Poręczyciela

Zarządzenie nr 43/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.08.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok


Zarządzenie nr 44/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.08.2014 r. w sprawie dokonania zmiany w przydziale Starszym specjalistom ds. Organizacji Rozwoju Edukacji (SORE) szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”

Zarządzenie nr 45/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.09.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok


Zarządzenie nr 46/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.09.2014 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 47/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.09.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok

Zarządzenie nr 48/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.09.2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. informatyzacji urzędu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 49/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora – konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Zarządzenie nr 50/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.10.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”

Zarządzenie nr 51/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.10.2014 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 52/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.10.2014 r. w sprawie
powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej - Wersja archiwalna


Zarządzenie nr 53/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.10.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 54/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.10.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok


Zarządzenie nr 55/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2014 r. w sprawie  wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego -
Zmienione Zarządzeniem Nr 65/2017

Zarządzenie nr 56/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków - Wersja archiwalna
    
Załacznik do Zarządzenia nr 56/2014

Zarządzenie nr 57/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie procedur kontroli ustalania, pobierania, dochodzenia i gromadzenia środków publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego oraz realizacji przychodów i rozchodów  - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 58/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2012 w sprawie powołania zespołu projektowego do spraw realizacji projektu Wyższe kwalifikacje - lepszy start

Zarządzenie nr 59/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., zmienionego Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 65/2013 z dnia 30.10.2013 r. oraz Zarządzeniem Starosty nr 13/2014 z 28.02.2014 r.   - Zmienione Zarządzeniem 26/2015

Zarządzenie nr 60/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 61/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 62/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Zarządzenie nr 63/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.11.2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej mającej wyłonić koncepcję koordynacji Szlaku Piastowskiego, w odniesieniu do odcinka położonego na terenie Województwa Wielkopolskiego

Zarządzenie nr 64/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji zadania pn. "Błękitna krew" promującego honorowe krwiodawstwo wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego  - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 65/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok

Zarządzenie nr 66/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2014 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. analizy warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie szpitala w Gnieźnie przy ul. 3 Maja

Zarządzenie nr 67/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.11.2014 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie   - Wersja archiwalna
     Załącznik nr 1
     Załącznik nr 2
     Załącznik nr 3
     Załącznik nr 3a
     Załącznik nr 3b
     Załącznik nr 3c
     Załącznik nr 4
     Załącznik nr 5
     Załącznik nr 6

Zarządzenie nr 68/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.11.2014 r. w sprawie nadania uprawnień dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pracujących w systemie Bestia

Zarządzenie nr 69/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora - konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich