Zwołanie XLVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie XLVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 27.02.2014 r.