Zwołanie LIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie LIII sesji Rady Powiatu na 25.09.2014 r.