Zwołanie LV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie LV sesji Rady Powiatu na 06.11.2014 r.