Postanowienie Nr 334/14 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2014 r.