Postanowienie Nr 315/14 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 03 grudnia 2014 r.