Postanowienie Nr 20/15 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2015 r.