Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej V kadencji (2014 - 2018)