Protokół z XLV sesji

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z XLV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 28.09.2017r.