Protokól z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i porządku Publicznego w dniu 21 marca 2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 21 marca 2018 r.


Posiedzenie KBiPP 21 marca 2018 r.