Protokół z LII Sesji

Protokół zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w Godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z LII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 23.03.2018 r.