Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r.