Protokoł z II sesji


Protokół zapisany jest w formacie pdf- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy  Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Protokół z II sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  , która odbyła się 13.12.2018 r.