VII nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 19.03.2019 r.

  1. Przedstawienie porządku obrad. 
  2. Zamknięcie listy kandydatów.  
  3. Głosowanie na kandydata Waldemara Markiewicza
  4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr V/34/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko yrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. 
  5. Uchwała w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.