Protokół z VII sesji

Protokół jest zapisany w formacie pdf- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Adobe Reader lub podobnego. Załączniku ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie


Protokół z VII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 19 marca 2019 r.