Protokół z VI sesji

Protokół jest zapisany w formacie pdf- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Adobe Reader lub podobnego. Załączniku ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie


Protokół z VI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 28 lutego 2019 r.