IX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 27 czerwca 2019 r.

 1. Zmiana do porządku obrad polegająca na zdjęciu projektu uchwały w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, od dnia 1 września 2019 roku. 
 2. Zmiana do porządku obrad polegająca na dodaniu projektu uchwały w spr. rozpatrzenia skargi Pani G.S z dnia 23 maja 2019 na Dyrektora Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie. 
 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej X Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 maja 2019 r. 
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r. 
 5. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 04 czerwca 2019 r. 
 6. Uchwała w sprawie: udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.
 7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. 
 8. Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
 9. Uchwała w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Gnieźnie. 
 10. Uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie. 
 11. Uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. 
 12. Uchwała w sprawie: ustalenia zasad naliczania diet radnych powiatu. 
 13. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani G.Ś z dnia 23 maja 2019 na Dyrektora Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie. 
 14. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J.Ś.  z dnia 23 maja 2019 r  na Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie.