XIX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 28 listopada 2019 r.

1.  Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Przewodniczącego.

2. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Starostę.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 października 2019 r. 

4. Uchwała w sprawie: wystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego ze Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.

5. Uchwała w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie. 

6. Uchwała w sprawie: zmiany  nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego w Gnieźnie. 

7. Uchwała w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie. 

8. Uchwała w sprawie: zmiany nazwy Sespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie. 

9. Uchwała w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Ekonomiczno - Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chroblego 23 w Gnieźnie. 

10. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego z siedzibą przy ul. Józefa Kostrzewskiego 3 w Gnieźnie. 

11. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w Gnieźnie. 

12. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum echodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie. 

13. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki z siedzibą przy ul. Ks. Prym. M. Łubieńskiego 3/5 w Gnieźnie. 

14. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy il. Warszawskiej 29 w Witkowie. 

15. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

16. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego z siezibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie. 

17. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnoksztalcące dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

18. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w Gnieźnie. 

19. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie.  

20.Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczacowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

21. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie. 

22. Uchwała w sprawie:mstwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie

23.Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynałą Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego  23 w Gnieźnie.  

24.Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gnieźnie. 

25.Uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 11 z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gniexnie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w gnieźnie z sieziba przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie. 

26.Uchwała w sprawie: wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków w 2020 roku.

27. Uchwała w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

28.Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński od Polskich Kolei Państwowych S.A własności nieruchomości wchodzących w skłąd Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej. 

29. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 

30. Uchwwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/149/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Gnieźnie, zmienionej Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. 

31. Uchwała w sprawie: uchwalenia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2019 -2021. 

32.Uchwała w sprawe: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

33. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie planowanej likwidacji Świetlicy Środowiskowej "Dzieci z Chmur"

34. Uchwała w sprwie: utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie. 

35. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej - prognozy Finansowej Powiatu Gniexnieńskiego na lata 2019-2031.

36.Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku.