XXI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

 1. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Starostę Powiatu Gnieźnieńkiego.
 2. Uchwała w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.
 3. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.
 4. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.
 5. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. 
 6. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.
 7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastrukltury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskeigo na rok 2020.
 8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rak 2020.
 9. Wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 
 10. Uchwała w sprawie: przyjęcia "Programu postępowania ostrożnościowego Powiatu Gnieźnieńskiego".
 11. Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020.2031.
 12. Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.
 13. Głosowanie pierwszej poprawki do uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego rok 2020.
 14. Głosowanie drugiej  pooprawki do uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego rok 2020. 
 15. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy Finansowej Wojewódzctwu Wielkopolskiemu.