Podstawa prawna działania

Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie zostało powołane Uchwałą Nr XIX/118/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 roku (na podstawie art. 6 ust. 1, art. 6a pkt. 1, art. 6b ust. 1, ust. 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869, z późn. zm.), art. 10 ust. 2, art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.).