XXII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - 23.01.2020 r.

1. Zmiana do porzadku obrad zgłoszona przez Starostę. 

2.  Uchwała w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kłecko wykonywania zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko,

3. Uchwała w sprawie: dochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym,

4. Uchwała w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.