nadzwyczajna XXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego,

b)     w sprawie: połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego jako Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,

-wniosek formalny 

c)      w sprawie: powołania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

- zamknięcie listy kandydatów

- głosowanie kandydatury D.W.

- głosowanie kandydatury J.K

-głosowanie kandydatury N.SZ

d)     w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,

e)     w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy Al. Reymonta,

f)       w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031,

g)      w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.