XXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

1. Głosowanie zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Starostę Gnieźnieńskiego

2. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 marca 2020 r.

4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnienskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

5. Głosowanie wniosku formalnego Przewodniczącego Rady dotyczacej przerwy w posiedzeniu XXVI sesji